zondag 9 november 2014

Achter de lach zijn de zorgen.

Al enige tijd kennen we haar; stoer, afstandelijk en soms wat hooghartig. Moeilijk om contact te krijgen waar dat met haar collegaatje zo makkelijk ging. Altijd even gezellig kletsen terwijl er bij haar op onze begroeting alleen maar een knikje af kon. Tot ze op een avond beiden door een gebeurtenis heel timide en verdrietig waren. Voor het eerst enige emotie en een goed gesprek over datgene dat hen zo had geraakt. Ze liet ons ook merken dat ze blij was met onze belangstelling en ons luisterend oor.


Drommen mensen die je de hele nacht aan staan te gapen
Een eigen zaak.
Ook de weken daarna bleef het contact een beetje aan. Tot ze ons opeens vroeg om even binnen te komen en in een leuk gesprek kwam daar haar droom ineens te voorschijn; 
"een eigen zaak".

Daar waren de tranen.
Haar ogen straalden en en haar toon was enthousiast. We luisterden en vroegen maar door en zij maar vertellen. Wat een andere dame stond daar ineens voor ons. Dit was waar ze voor werkte en het allemaal voor over had. Naderhand bleek dat ze in de afgelopen jaren waarin ze als prostituee werkte nog niets apart had kunnen leggen. Al het geld dat ze verdiend had was weg en op dit moment was het net als voor al die andere meiden alleen maar moeilijk om kostendekkend te draaien. En als ze al eens iets over hield dan stuurde ze dat naar familie. Sinds die keer worden we elke keer dat we langs komen binnen gevraagd en laatst konden we maar moeizaam wegkomen. Ze bleef maar praten en voor de deur staan zodat we ook moeilijk aanstalten konden maken. Toen ik dat toch op een zeker moment deed en vlak naast haar stond zag ik dat de tranen in haar ogen stonden. We deden de gordijntjes even dicht en ze vertelde dat ze dat de laatste tijd heel regelmatig had dat ze zomaar moest huilen zonder een directe aanleiding. Binnenkort hopen we eens met haar een bakkie koffie te drinken en verder te praten. Ze is ontzettend eenzaam. 's Nachts alleen achter dat raam en overdag slapen en eenmaal wakker wachten totdat ze naar haar werk moet gaan. 


Het lijkt zo mooi en gezellig allemaal
Zorgen voor je kinderen.
Iets verderop staat een vrouw van even in de dertig. De eerste maal dat we haar spraken vertelde ze dat ze werkte voor haar dochters zodat die later een goede baan zouden hebben en niet zoals zij in de prostitutie hoefden te werken. Trots liet ze de foto's van haar kinderen zien, gezellig met moeder samen. Een gelukkig gezin waar de vader helaas niet meer in het zicht is en ook zijn verantwoording niet meer neemt. Dus ze stond er helemaal alleen voor en toen raakte ze ook nog eens haar baan kwijt in haar thuisland. Na verloop van tijd zag ze maar één uitweg, de kinderen onder brengen bij familie en zelf naar het westen om werk te zoeken. 
Dat lukte niet en uiteindelijk belande ze in het raam op de Wallen. In het begin ging het nog wel en kon ze regelmatig geld naar de kinderen sturen maar nu lukt het niet. Huur voor haar raam en appartement, de verzekering en dan ook nog de belasting. Ze begint steeds meer achterop te raken met betalingen en heeft daardoor ook niet meer de mogelijkheid om geld naar de kinderen te sturen. 

Achter de lach zijn de zorgen.
Bijzonder om te zien dat de lach die ze op haar gezicht moet hebben om de mannen naar haar toe te lokken compleet verdwenen was en daar gewoon een moeder stond met zorgen op allerlei gebied voor haar kinderen. Voordat we weg gingen zei ik tegen haar dat ze een goede moeder was en een voorbeeld voor zoveel anderen. Ze gaf niet op en offerde haar eigen leven om haar kinderen een betere toekomst te geven. ze schoot helemaal vol en kon even niets meer zeggen. Sinds die avond zijn we samen bezig om een uitweg te vinden en komt ze regelmatig langs. Langzaam aan komt het geloof bij haar terug dat er andere tijden gaan komen en ze weer met haar dochters samen kan wonen en leven.

Vriendendag
Op 23 november aanstaande hebben we weer onze jaarlijkse vriendendag. Graag willen u en jou meer informeren over alle ontwikkelingen binnen de stichtingen. Ook zullen er vrouwen vertellen over hun leven als prostituee en hoe het is om te leven onder een pooier. Zoals altijd is er veel ruimte voor ontmoeting en persoonlijke vragen. Wanneer u mee wilt eten wilt u dat dan laten weten via info@brightfame.nl ( Zoals gewoonlijk wordt de maaltijd u gratis aangeboden ) Extra oproep.
Wij zijn dankbaar dat we elke maand alles kunnen betalen. Velen ondersteunen ons maandelijks en anderen met een eenmalige ondersteuning. Al die mensen willen we echt bedanken voor hun fijne bemoediging met hun financiën. Toch begint onze rekening op dit moment aardig leeg te geraken en er komt ook nog eens een maand aan waarin we met Sinterklaas en Kerst de dames willen verrassen met iets leuks. Aanstaande dinsdag begint voor het eerst een Roemeense stagiaire en die woont en eet wel gratis maar we zullen hier en daar toch wat voor haar moeten betalen. Daarom toch een oproep deze keer om een extra of voor een ander misschien een eerste keer een gift over te maken op onze rekening zoals die hieronder is vermeld.


Giften kunnen naar: 
NL53 INGB 0004 1039 12 
van STICHTING BLOOD-N-FIRE    
Vrienden worden kan via: de site van Bright Fame 
U krijgt dan gratis een boek naar keuze van Maria Genova of Jane Lasonder.           
Persoonlijke giften o.v.v. Frits op 
NL53 INGB 0004 1039 12 
van STICHTING BLOOD-N-FIRE  
Wil je op de hoogte blijven van ons werk, volg mij dan op:


Frits Rouvoet
Postbus 12274
1100 AG Amsterdam
+31 654 985459
+31 202602118
frits@fritsrouvoet.nl
www.fritsrouvoet.nl      Frits en Jacqueline Rouvoet

maandag 27 oktober 2014

I can only think of one thing which is: “I hate men and will never ever get married.”

Translated for Blood & Fire by www.limwierde.itiny.nl We provide translation, editing, language training and teaching. Please, visit our website.

On February 22, I wrote the following:

“A client told her he also had a nineteen-year-old daughter.”

Dear people, sometimes I wish you were all able to walk along with me and hear and see. We daily hear such hard and sad stories. This afternoon, too.
In our office, I’ve been talking with a nineteen-year-old girl. She was so exhausted. She couldn’t grasp that she had a 42-year-old man as a client this week, the same age as her father. The man told her he also had a nineteen-year-old daughter. He was proud of her, how well she was doing at school and in her sports.

“How can this be, Frits,” she said, “that he is doing this with me and moments later he will be sitting at the table with his own daughter?”

She let it happen, as much as possible with her eyes closed.

She visited a friend, an ample four months ago, who persuaded her to try it out as a prostitute. She doesn’t understand how stupid she must have been then. About three weeks ago, I met her for the first time and already then she told me how hard she found talking with her parents now. Because there was this huge secret between them. That time, she told so much, she kept on talking. Every now and then some tears, mingled with her make-up shed down her cheeks. Last Monday, we had a very long talk in our office. But afterwards I didn’t manage to get hold of her by phone and didn’t see her anymore.


This afternoon, I’ve been past her window at least four times, together with Eus Ekelmans. And that last time, she just went outside. We had a long conversation in our office, the three of us. She told us that our recent conversations had made her make her mind up and decide to fly home the Monday after. She hoped she would be able to draw a thick line under this period and to pick up life again back home. But there was a lot of fear in her, too. On a regular basis, she dreamt of her clients and when dreaming, she also talked. She was so afraid her mother was going to hear this. She also spent long times under the shower, trying to get rinse away that dirty feeling, but she never succeeded. Sometimes, when someone walked by, wearing a particular smell, it immediately reminded her of that one client. (What do you mean by clean prostitution?)

We prayed together, I sat next to her and she put her head on my shoulder. When we had kept quiet for a while, I think she would have fallen asleep, just like that. We agreed we would see her again the next day, otherwise next Monday. And in future, we will regularly keep in touch.

As I wrote before I saw her again in the Amsterdam Red Light District and we often have a good contact. Only recently I heard more from her. Her mother had been needing surgery, at a high cost. As a Romanian family, they would never be able to gather so much money under normal circumstances. The mother really needed this operation, otherwise her life would soon be over. As a daughter, she decided to work in the prostitution sector for eight months, via a friend, and so earn the money together. At a certain moment, her mother was able to undergo surgery, and is a healthy woman again. 

But she also found out how her daughter had grasped the money together – and now she’s working for a new house, a car and for her brother’s education. She’s been behind the windows for over two years and the other day she asked me: “Frits, am I a normal person? Is there any chance I can lead a normal life? I once had a dream, but it’s gone now. I wanted to marry, have children and a common life as a family. But now, I hate men this much that I know I will never ever get married.”

It is such a contrast to the girl when standing behind the window. A sturdy, confident prostitute. Just turned 21, she is a normal girl with normal dreams in an abnormal situation.

Will you please join in your support?

Your donation may go to NL53 INGB 0004 1039 12 
on the account of 
STICHTING BLOOD-N-FIRE, The Netherlands.

Becoming friends of Bright Fame can be done through the website: http://www.brightfame.nl/links . You will receive a free copy by choice of a book by Maria Genova of Jane Lasonder.

Personal gifts are welcome, too. The account number is NL53 INGB 0004 1039 12 on the account of STICHTING BLOOD-N-FIRE. Please mention Frits in the details bar.

If you’d like to keep up with our work, please follow me on Twitter and/or Facebook.


Jacqueline en Frits Rouvoet
Frits Rouvoet
Postbus 12274

1100 AG Amsterdam

+31 6 54985459 
                  +31 20 2602118                   
dinsdag 21 oktober 2014

Ik kan maar één ding denken en dat is: "Ik haat mannen en zal nooit trouwen"

Op 22 februari schreef ik het volgende:


Lieve mensen, ik zou soms willen dat jullie allemaal met mij mee konden lopen, horen en zien. Dagelijks horen wij zulke moeilijk en droevige verhalen. Zoals ook vanmiddag weer.

Ik heb op ons kantoor met een 19-jarig meisje zitten praten. Ze was zo ontzettend moe. Ze kon er niet over uit dat ze van de week een 42-jarige man, even oud als haar vader, als klant had. De man vertelde haar dat hij ook een dochter van 19 had. Hij was trots op haar hoe goed ze op school en in haar sport was."Hoe is het mogelijk Frits", zei ze, "dat hij het hier met mij doet en straks aan tafel zit met zijn eigen dochter?"


Ze heeft het maar allemaal zoveel mogelijk met gesloten ogen laten gebeuren.

Ruim vier maanden terug was ze op bezoek bij een vriendin en die heeft haar overgehaald om het eens als prostituee te proberen. Ze begrijpt nu niet hoe ze zo stom had kunnen zijn. Ongeveer drie weken terug ontmoette ik haar voor het eerst en toen vertelde ze mij al dat ze het zo moeilijk vond om nu met haar ouders te praten. Want er stond een groot geheim tussen hen in. Ze vertelde echt die keer heel veel, ze bleef maar praten. Regelmatig liepen er wat tranen, vermengd met haar make up, over haar wangen. Afgelopen maandag spraken we een hele tijd met elkaar op het kantoor. En daarna kreeg ik haar telefonisch niet meer te pakken en zag ik haar ook niet meer.

Afgelopen middag ben ik wel vier keer met Eus Ekelmans langs haar raam gelopen en de laatste keer liep ze net naar buiten. Gedrieën hebben we op kantoor lang gesproken. Ze vertelde dat de gesprekken die we hadden gehad, haar hadden doen besluiten om maandag naar huis te vliegen. Ze hoopte dat ze een dikke streep zou kunnen zetten en thuis de draad weer op zou kunnen pakken. Maar er was ook heel veel angst in haar: regelmatig droomde ze over haar klanten en als ze droomde dan praatte ze ook. Ze was zo bang dat haar moeder dit zou horen. Ook bleef ze lange tijden onder de douche staan en probeerde ze dat vieze gevoel van haar af te spoelen maar nooit lukte dat. Soms wanneer er iemand met een bepaald geurtje op voorbij kwam, dan herinnerde haar dat direct aan die ene klant. (Hoezo schone prostitutie?)

Samen hebben we gebeden, ik zat naast haar en ze legde haar hoofd op mijn schouder. Ik denk dat wanneer we even niets gezegd hadden dat ze dan zo in slaap gevallen. We spraken af elkaar misschien morgen, anders maandag nog een keer te ontmoeten. Tevens zullen we regelmatig met elkaar contact houden in de toekomst.

Zoals ik al eens eerder schreef, heb ik haar enige tijd later weer gezien op de Wallen en hebben we regelmatig goed contact. Pas geleden kreeg ik meer van haar te horen. Haar moeder: moest een operatie ondergaan en daar was veel geld voor nodig. Dat geld zouden ze normaliter nooit als Roemeens gezin bij elkaar kunnen krijgen. De moeder had de operatie echt nodig, anders zou ze niet zo lang meer te leven hebben. Als dochter besloot ze via een vriendin ongeveer acht maanden in de prostitutie te werken en zo het geld bij elkaar te verdienen. Haar moeder kon op een bepaald moment de operatie ondergaan en is tot op heden gezond. Maar ook kwam haar moeder erachter hoe haar dochter het geld bij elkaar gekregen had - en nu werkt ze voor een ander huis, een auto en de opleiding van haar broertje. Nu zit ze zo'n twee jaar achter het raam en vroeg ze mij laatst: "Frits ben ik wel normaal? Kan ik ooit nog een gewoon leven leiden? Ik had een droom maar die is nu weg. Ik wilde trouwen kinderen en een normaal leven als gezinnetje. En nu haat ik mannen zo ontzettend {dat ik weet, "dat ik nooit zal trouwen".}

Dat is zo ontzettend verschil met hoe je haar achter het raam ziet staan. Een stoere, zelfbewuste prostituee. Ze is nu net 21, een normaal meisje met normale dromen in een abnormale situatie.

Help ons helpen

Giften kunnen naar: NL53 INGB 0004 1039 12 van STICHTING BLOOD-N-FIRE                             
Vrienden worden kan via: de site van Bright Fame U krijgt dan gratis een boek naar keuze van Maria Genova of Jane Lasonder.           
                                                                        
Persoonlijke giften o.v.v. Frits op NL53 INGB 0004 1039 12 van STICHTING BLOOD-N-FIRE                 

Wil je op de hoogte blijven van ons werk, volg mij dan op:  Jacqueline en Frits Rouvoet
Frits Rouvoet

Postbus 12274

1100 AG Amsterdam
+31 6 54985459 
                  +31 20 2602118                   

zondag 5 oktober 2014

Veilig of niet?

Ongeval Haaksbergen
Een ruime week geleden werden we opgeschrikt door een triest ongeval met een monstertruck in het Overijsselse Haaksbergen. Bij dit ongeluk vielen drie doden en ruim twintig gewonden. Veel mensen jong en oud samengepakt op een relatief klein plein. Onvoorstelbaar wat een leed. Terecht gaat nu worden uitgezocht hoe een vergunning werd verleend en of er wel aan de diverse veiligheidseisen werd voldaan.

Veilig of toch niet?
De bezoekers meenden dat zij veilig waren en gewoon konden genieten van dit spektakel evenement. Nu buigen veel mensen zich over het feit wat we hier in het vervolg mee moeten. Hoe kunnen we in de toekomst onveilige situaties als deze voorkomen?

Amsterdam
Wanneer ik dan even een sprong maak van Haaksbergen naar Amsterdam dan denk ik natuurlijk aan een klein gebied dat we de rosse buurt noemen. Veel mensen denken dat onze overheid in dit gebied alles onder controle heeft voor de meisjes die daar werken in de prostitutie. Het is een veilig gebied zo wordt ons voorgehouden waar prostituees veilig kunnen werken. Voor wanneer nodig is er een alarmknop. Dit kon echter niet voorkomen dat een 19-jarige prostituee Betty Szabo in de nacht van 18 op 19 februari 2009 om het leven werd gebracht in haar peeskamertje op de wallen. Zie hiervoor Dirty Window

Betty Szabo
Verleden jaar pleegde een Poolse prostituee zelfmoord in Polen en werd de Bulgaarse prostituee Krasimira vermoord in haar appartement.

Robin
Van heel dichtbij maakten wij mee dat de in Nederland opgegroeide Robin die net was uitgestapt zichzelf van het leven beroofde omdat haar verleden haar bleef achtervolgen.

Niemand weet hoeveel prostituees wij in Amsterdam over het jaar hebben, Cijfers spreken over 6000 tot 8000. Ook lopen de percentages over vrouwen die slachtoffer zijn van mensenhandel sterk uiteen van 10% tot zelfs 90%.

47 peeskamers dicht
Onlangs kreeg een raameigenaar in Amsterdam te horen dat hij zijn zaakjes niet op orde had en in december waarschijnlijk de deuren moet sluiten. De vraag is of een raameigenaar in staat is om misstanden als mensenhandel en uitbuiting te onderkennen. Hoe weet hij bijvoorbeeld wanneer een pooier in het thuisland is dat een meisje werkelijk vrijwillig achter het raam zit? Regels zijn er genoeg maar de misstanden blijven.

Dan hebben we nog een circuit dat niemand ziet en waarvan we al helemaal niet weten hoe groot dat is.

Niemand weet hoeveel
Maar laten we nu eens het laagste aantal nemen en het laagste percentage. Dus dat betekent dat 10% van 6000 vrouwen dat is maar liefst 600 vrouwen die slachtoffer zijn van mensenhandel. Meiden die dagelijks verkracht worden in onze zogenaamd gecontroleerde omgeving. Waar we een toeristische attractie van hebben gemaakt. Duizenden en duizenden toeristen die van gidsen moeten horen hoe veilig het wel niet is en dat de meiden er zelf voor kiezen om dit beroep uit te oefenen.

Hoeveel slachtoffers moeten er nog vallen voordat dit stopt? Door het ongeval in Haaksbergen zijn er meerdere van soortgelijke evenementen afgelast. Waarom gaat dan hier alles maar door zodat er nog dagelijks slachtoffers moeten lijden en waarom vinden we dat prostitutie hoort bij Amsterdam?

Roemeense Parlementsgebouw
Bezoek Roemeense Parlementariërs
Eventjes naar de supermarkt om wat extra's te halen voor een delegatie van het Roemeense Parlement dat aan het einde van de middag bij ons langs zou komen met mensen van het ECPM

Het was bijzonder om deze parlementsleden op ons kantoor te ontvangen.
Drie jaar niet gezien
Maar op de terugweg liep ik op de hoek zowat tegen haar aan. Een Oost Europese prostituee van middelbare leeftijd. Jaren terug eerst in België gewerkt op verschillende locaties en toen naar Amsterdam gekomen. Altijd op zoek naar een man in haar leven zodat ze uit het prostitutiewereldje kan komen. Ze is al eens met een chauffeur mee gegaan die haar al na korte tijd opsloot, vernederde en uitschold. Gelukkig kon ze na enige tijd wegkomen en daar stond ze weer een illusie armer achter het raam.
Ze heeft al eens ruim drie jaar terug in onze opvang gezeten maar vond ze toen; hier kom ik geen mannen tegen waar ik mee kan trouwen. En weg was ze.

Nu heeft ze al enige tijd een relatie met iemand die zegt een stuk land tegoed te hebben en wanneer dat op zijn naam staat wil hij het verkopen en met haar trouwen. Onderhand leeft ze al weer drie jaar op straat en soms overnacht ze ergens op een bootje. 

Volgens mij weet ze zelf ook wel dat er waarschijnlijk helemaal geen stuk land is en dat ze net als altijd wacht op niets. Uitzichtloos en zo verdrietig zag ze er uit. Het deed pijn haar te zien huilen en te horen redeneren. Terug naar haar land is geen optie en hier of in België heeft ze ook geen toekomst. 

Ze gaat ons binnenkort bellen en ik moet eerlijk zeggen dat ik niet zo goed weet wat we voor haar kunnen doen. Toch zullen we weer samen gaan bekijken wat haar mogelijkheden zijn.


Giften kunnen naar: NL53 INGB 0004 1039 12 van STICHTING BLOOD-N-FIRE                               
Vrienden worden kan via: de site van Bright Fame U krijgt dan gratis een boek naar keuze van Maria Genova of Jane Lasonder.           
                                                                        
Persoonlijke giften o.v.v. Frits op NL53 INGB 0004 1039 12 van STICHTING BLOOD-N-FIRE                 

Wil je op de hoogte blijven van ons werk, volg mij dan op:  

Jacqueline en Frits Rouvoet
Frits Rouvoet

Postbus 12274

1100 AG Amsterdam

+31 6 54985459 
                  +31 20 2602118                   

maandag 22 september 2014

Fond of sex…or not?

Translated for Blood & Fire by www.limwierde.itiny.nl We provide translation, editing, language training and teaching. Please, visit our website.


“Aaahh, you are Frits, come on in, ‘cause I need to talk to you”. And so my lady team member and I got in. Inside, I immediately got a shower of words over me, boiling down to why I was always being so disrespectful and negative about prostitutes. I don’t know how long exactly, but for some ten minutes I had no chance at all to interrupt – which is quite a thing. She had been behind the windows for a great many years (quite some indeed!) and enjoyed her job very much.

A listening ear
My first question to her was: “Have you ever read one of my blogs or tweets?” No, she hadn’t, but… word had spread…
When, with the necessary interruptions, I was able to tell her what we did and who we are. That we helped with the documents needed, the search for affordable living space, at times just only listened and, when a woman wanted to change jobs we were able to help there, too. That we offer Dutch language classes, organise creative evenings and dancing classes and hold beauty nights – she didn’t know all about this.

That we have respect for the prostitute, because she continues where others can’t and often sacrifices herself for family and friends, and – in most cases – it’s not their first choice to do this work. That we meet many strong women who are often lonely because family and friends don’t know what kind of job they do.
Indeed, around her she saw it wasn’t easy for many. She had found a way for herself to keep on doing this work, although it hadn’t been her dream either. Then, it was good we were there. We finished with one of my quotes that we have never forced anyone to step out, but if anyone wished to, we were there. Hopefully, we will soon have a second chat with this particular woman.

And waiting, still waiting, for the next customer
Just a bit later on, we hear the story of an Eastern-European woman working for her slightly disabled sister who also knows quite some depression, and for her mother who, after a car accident, is only able to lay in her bed. Sometimes, she is taken outside, but most of the times she is inside. Her father died in the accident and then, at twenty-some, you’ve got to face life. To her, this was the only way to help her sister and her mother. There was no employment in her domicile. She, too, found a way of coping with this job, but neither for her was this quite her dream. Every day she prays to God for protecting her and helping her to keep on caring. How glad she was to be able to pray together that afternoon.
So often I am amazed to see the sacrifices many women and girls are willing to bring for their loved ones
Often I hear around me people telling the women choose themselves to do this, so they can, for example, make quick money, because they’re fond of sex, and – recently – because they are lazy. Often, they are linked to crime. I can tell I don’t really encounter this, but there is always a reason why women choose to do this work. On a regular basis, we hear it is not their wish at all to have sex with so many men and to meet their awkward desires.
A young, Eastern-European girl came to sit on a chair next to mine and after a while laid her head on my shoulder, as some tears ran down her cheeks. As a nineteen-year-old, she couldn’t grasp why a bloke was able te tell proudly about his own nineteen-year-old daughter while smoking a fag. She was doing so well at school, in sports, etc.. He snubbed out his fag and took her in that little room. In the meantime, this young lady wondered how this man was able to come home, telling his wife hello and asking his daughter how things had been at school that day.

A view without comfort
This is not about women who are victims of trafficking, even though the risks of this are certainly real, but about women who were forced by circumstance.
Many women take long showers, sometimes for over an hour, because they keep on feeling dirty. Others have sleeping difficulties because nightmares keep on coming back and still smell that one man in their sleep.
In the recent summer time, our team was able to help a number of women to step out and start a new life. To some of our team, it was a very intensive period to coach these women. But they are doing well, despite other people’s expectations: Next to professionalism, relationship and friendship are crucial.
One of the women married recently and another one returned to her home country to pick up life again. One more wrote countless application letters and even took over a small business, but every time again things failed beyond her powers. Now she’s gone abroad to pick up the thread of life. One by one, girls and women I have respect for. They don’t give up hope and sacrifice their bodies and lives for their relatives and children.


Our finances are certainly not going worse than in other years. However, our costs have increased and sometimes it is hard to pay all of our bills. Especially in and after a Summer period. At present, we need € 4,000.= substantially this month in order to be able to cover all the expenses. Together, we can stand around these girls and help them to find their destiny in this world.
Will you please join in your support?

Your donation may go to NL53 INGB 0004 1039 12 
on the account of 
STICHTING BLOOD-N-FIRE, The Netherlands.

Becoming friends of Bright Fame can be done through the website: http://www.brightfame.nl/links . You will receive a free copy by choice of a book by Maria Genova of Jane Lasonder.

Personal gifts are welcome, too. The account number is NL53 INGB 0004 1039 12 on the account of STICHTING BLOOD-N-FIRE. Please mention Frits in the details bar.

If you’d like to keep up with our work, please follow me on Twitter and/or Facebook.


Jacqueline en Frits Rouvoet
Frits Rouvoet
Postbus 12274
1100 AG Amsterdam
+31 6 54985459 
                  +31 20 2602118