maandag 2 februari 2015

De mannen hebben hun spanning en avontuurtje gehad en nu dus de gerechtigheid.


Het programma Jojanneke in de prostitutie heeft in de afgelopen weken heel wat stof doen opwaaien. Nog voordat het programma werd uitgezonden wisten voorstanders en belanghebbenden in en rondom de prostitutie al te vertellen dat er heel wat foute informatie door Jojanneke uitgezonden zou gaan worden.

En de eerst avond was het dan ook al gelijk raak. Er werd zoveel geschreven op twitter en men buitelde zowat over elkaar heen door elkaar te bevestigen hoe eenzijdig het allemaal wel niet was. Prostituees die hun verhaal deden werden goede actrices genoemd net als de pooier die ook zoals de vrouwen onherkenbaar in beeld was gebracht. 

Voor diegenen die de serie niet gezien hebben is hier de link. Het is de moeite waard om eens naar te kijken en ook als je hem al wel gezien hebt, kijk hem nog eens terug en mocht u vragen hebben of naar aanleiding van wat u gezien heeft een presentatie in uw kerk, school of gemeente willen, neem dan contact met ons op via frits@fritsrouvoet.nl 

Voor ons gaf de documentaire een herkenbaar beeld maar ook van enkele prostituees en een raameigenaar hoorden wij dat de documentaire veel liet zien over hoe het er werkelijk op de wallen aan toegaat. 

Ik hoop dat door deze documentaire het publieke debat op gang zal komen en we niet langer zullen accepteren dat meisjes en jonge vrouwen op deze onterende wijze behoeven te werken. En dat voor diegenen die het dan zo ontzettend graag zeggen te willen de misstanden weggehaald worden zodat ze als vrije prostituee hun werk kunnen blijven doen.

In de afgelopen weken sprak ik met verschillende jonge meisjes of vrouwen. 
  • Eentje vertelde hoe ze als veertienjarige via een niet vergund escortbureau een klant had waar ze de nacht moest doorbrengen. De vrouw des huizes was een nachtje met de kinderen weg en manlief besteld een minderjarig meisje. Ze vertelde hoe het was om daar te liggen op de plek in het bed waar normaliter de vrouw lag en te moeten kijken naar een foto op het nachtkastje van een gelukkig gezinnetje. 
  • Een ander vertelde hoe ze vanaf haar twaalfde werd misbruikt, moest werken en andere meisjes moest ronselen. Dit alles voor haar zestiende.
  • Een vrouw van nu in de dertig weet nog hoe verschrikkelijk het is om als 18-jarige in een spiegel te moeten kijken en een kerel van tegen de tachtig naakt achter je te moeten zien.
Allemaal konden we verleden lezen week hoe een zestienjarig meisje onlangs tachtig klanten in korte tijd in een hotelkamer in Valkenburg heeft moeten ontvangen. Ik vind het verschrikkelijk om te vernemen dat er mensen zijn die het naar vinden dat er zich nu een heksenjacht schijnt te ontketenen op die zielige mannen die nu in de rats moeten zitten of de politie bij hun thuis aan de deur krijgen. Het zou gezinnen ontwrichten. Ik heb echt medelijden met de vrouwen en de kinderen van deze kerels maar volgens mij zijn zijzelf degenen die de relaties met hun vrouwen en kinderen hebben ontwricht door risico's te nemen. Laatst vertelde een man dat het hem bij het bezoeken van een prostituee om de spanning en het avontuur gaat. Dat zijn vrouw dit kon ontdekken was deel van deze spanning. En dit was dan nog bij een minderjarig meisje waarbij haar pooier op het toilet zat te wachten. Als de klant zich achteraf wat wil wassen moet hij dat toch zien en gaat er dan ook nog geen belletje rinkelen dat het wel eens niet in orde kan zijn? Welk meisje dat dit vrijwillig doet heeft haar vriendje op het toilet zitten?

De mannen hebben hun spanning en avontuurtje gehad en nu dus de gerechtigheid.

Prostitutie faciliteert mensenhandel en als we het één niet stoppen kunnen we het ander ook niet stoppen. Hoe het dan moet met die enkele vrije en gelukkige prostituee zult u zich afvragen? Ze zouden er goed aan doen om zich eens te verenigen en dat niet alleen op twitter door eensgezind overal kritiek op te hebben en tegen alles te zijn. Een vakbond bv die opkomt voor de belangen van deze groep en meedenkt om de misstanden aan te pakken en daarin samenwerkt met alle partijen die er rondom de prostitutie zijn. 

Mocht u ons nog willen feliciteren met ons 10-jarig bestaan dan stellen we dat natuurlijk op prijs en al helemaal als u ons wilt verrassen met een cadeautje. 

Tip:
Een euro voor elk jaar dat we bestaan. € 10,00 per persoon. Via Twitter, Facebook en E-mail bereik ik een 5500 personen en dat maal een tientje is een bedrag dat wij heel goed kunnen gebruiken.

Giften kunnen naar
NL53 INGB 0004 1039 12 
van STICHTING BLOOD-N-FIRE
      
Uw gift is aftrekbaar voor de belasting
                    
Jacqueline en Frits Rouvoet
Frits Rouvoet
Postbus 12274
1100 AG Amsterdam
+31 6 54985459 
                  +31 20 2602118                   


zondag 25 januari 2015

Ten Years of Blood-n-Fire in The Netherlands

Translated for Blood-n-Fire by www.limwierde.itiny.nl We provide translation, editing, language training and teaching. Please, visit our website.

Ten years ago
Exactly ten years ago this month it’s been ten years since Jacqueline and I visited Blood-n-Fire in Atlanta (GA) to see their work and to hear how they were active among the homeless and addicts. They were feeding over three hundred and gave them shelter. Children were educated and those that were counted worthless through the eyes of this world were taken along and made into valued ones by those people in Atlanta. Friendships developed and professionals didn’t only share their expertise but also their hearts and time. It touched us deeply that Blood-n-Fire wasn’t just a church or a well-meaning organisation but also a dynamic family happening. One didn’t travel the road by one’s own, but went further shoulder-to-shoulder.
During those days in Atlanta, God spoke very clearly to us about a work among the prostitutes. As a board member and speaker we were already involved in a shelter for women who got out the prostitution sector and through the many conversations we had had with these ladies we were deeply touched by their pain and sadness. As a man, I was also hit by the disappointments they had – especially in men.God spoke about a building and prostitutes that would come there. Women who would reach their destiny, receiving healing and restoration in their emotions and families.
Alone behind the window

Back to The Netherlands
On the way back, in the airplane, our minds were filled with all the impressions. We wondered how everything we’d seen and heard would fit into the church and government structures, protocols and consultations. All around us, we saw how everyone wanted to be professional. Private lives and work should be kept separate. When someone calls you at night, let alone knocks your home door is usually unmentionable. Within the Christian culture, we often have taken this attitude as our own. And now we had experienced such a different attitude.
It’s so hard to bend a system and let people take a different turn. And we realised that God had said this to us and that we were to do our job. Thus, Blood-n-Fire Nederland came to be. The very evening after our return, we gathered as a group of friends, ideas developed and we pulled our fingers out. May 2005, Blood-n-Fire officially became a foundation.


Photo: Ruben Timman
The start
Somewhere in 2006, Svetlana from Russia appeared. She loved to reach out to Russian and Ukrainian speaking prostitutes and asked me to initiate contacts with organisations and churches that were active in the Amsterdam Red Light District. None of the organisations were interested, so at one point Jacqueline told me “God spoke to you about prostitutes, perhaps you should go out on the streets with Svetlana.” And so, a few days later, I walked on the “Wallen”, very naturally. Not knowing if the women would accept me there as a man. No experience nor knowledge, only a single-mindedness, a heart filled with compassion and still thinking this would be a single time. 


From the first day onwards, it turned out that many prostitutes didn’t find it hard at all to talk with me as a man. And through the years, what I heard is exactly that they see and experience is that I, as a man, truly am interested in themselves and not in their bodies or in having sex with them. What I often heard saying was: “Frits, you’re always concentrated on our faces and not on the rest of my body.” After that first time with Svetlana on the streets, a whole team came into being that visits the women daily and in the evenings.

Suicide
Soon women started to get out, but unfortunately, existing organisations turned out unwilling to cooperate because we were – according to their protocols - not professional because of our ‘involvement with a client”. After a few incidents in which we got stuck with the government and organisations that included reaching rock bottom when a young girl that had just stepped out, committed suicide, because professionalism counted more than involvement, we decided to set up Bright Fame for the help after stepping out. Next week I will write about the origins of this work that we dedicated to this young woman.


Ten years of Blood-n-Fire
In the past years, as a foundation we were able to help many people, at first in a broad sense and the last eight years specifically the women behind the windows. Over a hundred women were made able to step out and build up a new life. We helped finding a new job or with the applying for benefits. We went through many administrations and helped getting finances straight. We stood along in psychological processes and saw a lot of healing and restoration for the women themselves and their families. We are still in touch with many of them.
On January 12, we sang from our office for the birthday of a lady in her home country. She stepped out a few years ago. For someone else, we were able to get in touch with an employer in a positive sense. Yesterday, we discussed the options for a shared project with a young Eastern European woman and another one shared in our meal at home and we had a good conversation. But I also had a good talk on the phone with a woman working in the prostitution sector in a different town who didn’t receive the help she needed. In her loneliness, she attempted suicide twice. She’s calling out for help that doesn’t come.

Johanneke on the streets of Antwerp
In Antwerp (Belgium), I was given the opportunity to be involved in the development of the Cherut Foundation, a work of Johanneke van Slooten. Five years ago, she faced a beautiful vision by her own. For several years, I was there every fortnight, starting with a street outreach in the afternoons and evenings and, later on, to be involved obliquely with the development of the beautiful organisation which it has become to this day. Even though the initiative is Johanneke’s, we do work shoulder-to-shoulder. Presently, Johanneke is building teams in Brussels and Ghent out of the Cherut Foundation.

Living your dream
Friendship, relating to the women and standing shoulder-to-shoulder with them are central in the help we offer them. Important elements everyone needs and have therefore an elementary role in our work and foundation. in the years that went by, we heard many sad and difficult stories, but they’re contrasted by such beautiful turning points in the life of that single soul. And this is what compels us towards the future. All these wonderful people that were able to find their real place in this society, not dreaming their dream while standing behind a window, but who live their dreams.

In case you would like to congratulate us with our tenth anniversary, of course we would appreciate this and especially if you want to surprise us with a present.
A hint:

A Euro for every year of our existence. €10,= per person. Through Twitter, Facebook and e-mail, I can reach 5500 people and this x 10 is an amount we could make use of very well.

Gifts may go to
NL53 INGB 0004 1039 12 
in name of STICHTING BLOOD-N-FIRE


 
Uw gift is aftrekbaar voor de belasting
                                                                 Look next Tuesday                             "Jojanneke in de prostitutie" 
27 january 22:00 uur on NPO3

Jojanneke van den Berge
Jacqueline en Frits Rouvoet
Frits Rouvoet
Postbus 12274
1100 AG Amsterdam
+31 6 54985459 
                  +31 20 2602118                   


maandag 12 januari 2015

10 jaar Blood-n-Fire Nederland

10 jaar geleden
Vandaag op de kop af is het 10 jaar geleden dat Jacqueline en ik in Atlanta bij Blood-n-Fire op bezoek waren om hun werk te zien en te horen hoe zij bezig waren onder de daklozen en de verslaafden. Ruim 300 mensen gaven zij te eten en onderdak. Kinderen kregen onderwijs en zij die voor het oog van deze wereld niemand zijn werden door de mensen daar in Atlanta meegenomen en tot iemand gemaakt. Vriendschappen ontstonden, Professionals deelden niet alleen hun professionaliteit maar ook hun hart en tijd. Het raakte ons enorm dat Blood-n-Fire niet alleen een kerk of een goed bedoelende organisatie was maar ook een dynamisch familiegebeuren. Je stond er niet meer alleen voor maar ging schouder aan schouder op weg.

Tijdens de dagen in Atlanta sprak God heel concreet tot ons over een werk onder de prostituees. Als bestuurslid en spreker waren we al betrokken bij een opvang voor vrouwen die uit de prostitutie kwamen en door de vele gesprekken die we daar hadden met de dames waren we bijzonder geraakt door hun pijn en verdriet. Als man werd ik ook getroffen door al de teleurstellingen die ze hadden en dan met name in mannen. God sprak over een gebouw en prostituees die daar zouden komen. Vrouwen die op hun bestemming zouden komen, genezing en herstel in hun emoties en familie.

Eenzaam achter het raam
Terug naar Holland
Op de terugweg in het vliegtuig zaten we vol van alle indrukken. We vroegen ons af hoe alles wat we gezien en gehoord hadden zou passen in de structuren en overleggen van de kerkelijke en overheids protocollen. We zagen om ons heen hoe iedereen professioneel wilde zijn. Privé en werk moet je gescheiden houden. Dat iemand je 's avonds nog eens belt, laat staan bij je thuis zou komen is meestal onbespreekbaar. Ook in het christelijke wereldje hebben we ons dit denken vaak eigen gemaakt. En nu hadden we het zo anders meegemaakt.
Het is zo moeilijk om een systeem om te buigen en mensen een andere weg te laten gaan. En we realiseerden ons dan ook dat God dit tot ons had gesproken en dat wij aan de slag moesten gaan. En daar werd Blood-n-Fire Nederland geboren. De avond na onze terugkeer uit Amerika waren we al met een groepje vrienden bij elkaar, ontstonden er ideeën en kwamen we in actie. In mei 2005 werd Blood-n-Fire officieel een stichting.
De start
Ergens in 2006 was daar Svetlana uit Rusland die graag Russisch en Oekraïens sprekende prostituees wilde bereiken en mij vroeg of ik contact wilde leggen met organisaties en kerken die op de Wallen actief waren. Geen van de organisaties was geïnteresseerd zodat Jacqueline op een gegeven moment tegen mij zei; "God sprak tegen jou over prostituees, misschien moet jij met Svetlana de straat op gaan". En daar liep ik dan een paar dagen later heel spontaan over de Wallen. Niet wetende of de vrouwen mij als man daar zouden accepteren. Geen ervaring en kennis, alleen een gedrevenheid, een bewogen hart en nog denkende dat het maar voor een enkele maal zou zijn.

Foto: Ruben Timman
Vanaf de eerste dag bleek dat veel prostituees er helemaal geen moeite mee hadden om met mij als man te spreken. Wat ik door al die jaren heen heb gehoord is juist dat ze zien en ervaren dat ik als man werkelijk in hun zelf geïnteresseerd ben en niet in hun lichaam of seks met hen. Frits; "je bent altijd gericht op mijn gezicht en niet op de rest van mijn lichaam" is wat ik vaak mocht horen. Na die eerste tijd met Svetlana op straat is een heel team ontstaan dat dagelijks overdag en op de avond de vrouwen bezoekt.


Zelfmoord
Al gauw begonnen er vrouwen uit te stappen maar helaas bleken bestaande organisaties niet te willen samenwerken omdat wij volgens hun protocollen niet professioneel waren vanwege "betrokkenheid bij een cliënt". Na een paar incidenten waar we gewoon vast liepen bij de overheid en organisaties met als dieptepunt een jong net uitgestapt meisje dat zelfmoord pleegde omdat professionaliteit voorop stond in plaats van betrokkenheid besloten we Bright Fame op te richten voor de hulp na uitstappen. Volgende week zal ik schrijven over het ontstaan van dit werk wat we hebben opgedragen aan deze jonge vrouw.

De wallen in Amsterdam
10 jaar Blood-n-Fire
In de afgelopen jaren konden we als stichting vele mensen helpen, eerst nog heel breed en de laatste 8 jaar heel gericht de vrouwen vanachter het raam. Meer dan 100 vrouwen mochten we helpen om uit te stappen en een nieuw leven op te bouwen. We hielpen met het vinden van werk of een uitkering. We gingen door vele administraties heen en hielpen met op orde brengen van financiën. We stonden naast ze in psychische processen en zagen veel genezing en herstel voor de vrouwen zelf en in families. Met velen daarvan hebben we nog regelmatig contact.
Gisteren,12 januari, zongen we nog vanuit ons kantoor voor de verjaardag voor een vrouw in haar thuisland die enkele jaren geleden uitstapte. Voor een ander konden we een positief contact leggen met een werkgever. Met een jonge Oost-Europese vrouw die ook gisteren besloot te stoppen bespraken we een gezamenlijk project om voor haar en andere vrouwen een bedrijf op te starten en weer een ander at gezellig bij ons thuis en hadden we een goed gesprek met elkaar. Maar telefonisch had ik ook contact met een vrouw die werkzaam is in de prostitutie in een andere plaats en niet de hulp krijgt die ze nodig heeft. Eenzaam ondernam ze onlangs twee maal een zelfmoordpoging. Ze schreeuwt om hulp die niet komt.

Johanneke op straat in Antwerpen
Antwerpen
In Antwerpen mocht ik betrokken zijn bij de ontwikkeling van St. Cherut een werk van Johanneke van Slooten die vijf jaar geleden er alleen voor stond met een mooie visie. Diverse jaren was ik daar eens in de twee weken om eerst samen de straat op te gaan in de middag en op de avond en daarna zijdelings betrokken te zijn bij de ontwikkeling van de mooie organisatie die het heden ten dage is. Johannekes werk en initiatief maar ook hier schouder aan schouder. Nu bouwt Johanneke vanuit St. Cherut aan teams in Brussel en Gent.Je droom leven
Vriendschap, relatie en schouder aan schouder staan staat centraal in de hulp die we aan vrouwen geven. Belangrijke elementen die iedereen nodig heeft en die daarom ook een vaste plaats hebben in ons werk en de stichting. In de afgelopen jaren hebben we veel verdrietige en moeilijke verhalen gehoord maar daar tegenover staan zulke mooie omwentelingen in het leven van die ene. En dat is wat ons drijft naar de toekomst. Al die mooie mensen die hun echte plek konden vinden in deze maatschappij en die niet dromend over hun droom achter een raam staan maar hun droom leven.

Mocht u ons willen feliciteren met ons 10-jarig bestaan dan stellen we dat natuurlijk op prijs en al helemaal als u of jij ons wilt verrassen met een cadeautje. 

Tip:
Een euro voor elk jaar dat we bestaan. € 10,00 per persoon. Via Twitter, Facebook en E-mail bereik ik een 5500 personen en dat maal een tientje is een bedrag dat wij heel goed kunnen gebruiken.

Giften kunnen naar
NL53 INGB 0004 1039 12 
van STICHTING BLOOD-N-FIRE         
Uw gift is aftrekbaar voor de belasting
                                           Kijktip voor deze avond 
"Jojanneke in de prostitutie" 
13 januari om 22:00 uur op NPO3

Jojanneke van den BergeWil je op de hoogte blijven van ons werk, volg mij dan op:  

Jacqueline en Frits Rouvoet
Frits Rouvoet
Postbus 12274
1100 AG Amsterdam
+31 6 54985459 
                  +31 20 2602118                   

zaterdag 20 december 2014

Huilend stond ze op de stoep

Kannen vol met chocolademelk en tassen vol met mokken.
December 2014
Zo de maand december zit er al weer bijna op. Een bijzonder drukke, gezellige en ook effectieve maand. De afgelopen week hebben we een ruime 400 mokken uitgedeeld. Het was bijzonder om te zien hoe op een enkeling na iedere prostituee de deur open deed en we de mok mochten overhandigen. De warme chocolademelk werd gewaardeerd door velen.
Omdat we echt tijd wilden hebben waren we drie middagen en drie avonden op straat en we hebben dan ook heel veel nieuwe contacten kunnen maken. Soms was het moeilijk om weg te komen vanwege de goede gesprekken en zeker met de meisjes die met de Kerst niet naar huis konden.

De tekst op de mok raakte veel meisjes en vrouwen.
Voorbereidingen zijn al klaar.
Het is een moeilijke tijd voor ze, sommigen willen graag naar huis met de feestdagen maar hebben eenvoudig weg het geld niet om weg te kunnen en anderen hebben dan al wel de ticket maar zijn niet in staat om kado's te kopen. Dit moet vaak voor veel geld gebeuren omdat familie dat verwacht. Elke vrouw heeft een uitnodiging gekregen voor de Christmas Party van 21 december. Gezelligheid, kerstliederen, karaoke, fotoshoot, lekker eten en creativiteit. #schouderaanschouder in deze voor de meisjes eenzame tijd. We kregen zelfs nog een aantal kerstpakketten die we mochten uitdelen.

Sinterklaas
We begonnen december traditioneel met Sinterklaas en dit jaar rode pieten op de wallen. Kleine cadeautjes, pepernoten en gesponsorde chocoladeletters van Verkade. Het is geweldig om zo rond te lopen in de redlight. Nagenoeg elke deur gaat open en er worden door de meiden heel wat foto's gemaakt. Bijzonder dan weer dat je zelfs als Sinterklaas kan bidden voor de meiden.


Op de avond liepen we vanwege het grote aantal ramen dat dan bezet is zelfs met een extra Sint en Piet.

We zien dat een activiteit als deze ontzettend goed bijdraagt aan het maken van nieuwe contacten. Na aanleiding van verleden jaar hoor ik bv nog steeds van de meiden terug dat ze het zo leuk gevonden hadden. Daarom zorgen we er ook steeds weer voor dat we met iets origineels komen. Van de week vertelde een meisje dat ik lang niet gezien had omdat ze in een ander gebied werkte en nu in de nacht hoe bijzonder ze het had gevonden toen ze vijf jaar geleden op één van haar eerste dagen als prostituee een bos bloemen van mij had gekregen die we toen uitdeelden aan alle vrouwen. Het had haar veel gedaan en het faf haar het gevoel dat er nu mensen rondom haar waren die om haar gaven.

Lieve mensen we zijn jullie ontzettend dankbaar dat we ook dit jaar weer al deze dingen konden doen. Zonder jullie ondersteuning en bijdrages was dit alles niet mogelijk. Hier staan jullie #schouderaanschouder met ons.

Huilend op de stoep voor het kantoor
Begin oktober ontmoetten we haar voor het eerst in haar kamertje op de wallen. Halverwege de dertig uit Oost Europa. Een kort gesprekje waarin ze ons vertelde over haar kinderen en hoe moeilijk het was om in de prostitutie aan alle financiële verplichtingen te voldoen en ook nog geld te kunnen sturen aan haar moeder voor de kinderen. Alleen de huur voor haar werkkamertje was al zo"n €3000,00 per maand. Dan nog de huur voor een appartementje, ziektekostenverzekering, levensonderhoud en dan komt de belasting ook nog eens een keer.

Troosteloos in je kleine hokje.
Ze vond het moeilijk allemaal en begon wat vast te lopen omdat ze niet genoeg meer verdiende. Toen we weg gingen die avond zei ik tegen haar dat ze een goede moeder was. Daar schoot ze vol van en wist ze niets op te zeggen.

Regelmatig hadden we onder en na haar werktijd contact en pas geleden stond ze daar dan, huilend en compleet ontredderd. Nadat ze al een paar weken net aan haar huur voor het peeskamertje had waren er nu een paar avonden geweest dat ze de huur niet eens verdiende. "Frits, ik breng gewoon geld weg naar de redlight" zei ze huilend. Daar word ik dan ook voor bespot en proberen ze foto's van me te maken. Ik sta te bedelen om me alsjeblieft dan maar te gebruiken voor weinig en ze lachen me gewoon uit.

Met Maatschappelijk Werk bekeek ze haar situatie en haar mogelijkheden en na wat sigaretjes roken buiten besloot ze diezelfde middag nog te gaan stoppen. We besloten dat ze direct haar kamertje zou opzeggen en haar spulletjes daar op te gaan halen. Een half uurtje later stond ze weer in het kantoor, breed lachend van oor tot oor en zoals ze zelf zei een paar kilo's lichter omdat er een steen uit haar maag weg was gehaald. We hebben samen nog een kopje koffie gedronken en daar ging ze gelukkig naar huis. Na het weekend waarin ze veel bij had kunnen slapen stond ze daar rustig en ontspannen. Genietend van haar vrijheid. Diezelfde week kwam haar uitkering rond en op de terugweg achterop de fiets bij de Maatschappelijk Werkster schreeuwde ze het letterlijk van blijdschap uit. Op één van de avonden toen wij de afgelopen week de mokken uitdeelden heeft ze heerlijk voor ons gekookt. Ook deze vrouw is blij met de hulp die wij mede door jullie konden geven.

Wat korte flitsen

  • Het was zo'n ontroerend gezicht toen ik laatst naast een jong meisje in haar kamertje stond en voor haar bad. Onder het bidden legde ze haar hoofd op mijn schouder en ze zei het lijkt wel of je mijn vader bent. Nog voor de kerst heb ik een afspraak met haar en wil ze haar plannen aan mij kwijt. Ik denk dat het wel haalbare plannen zijn en dat ze ook op korte termijn zou kunnen gaan stoppen.
  • Op het laatste moment kwam afgelopen vrijdag nog iemand naar het kantoor en terwijl de ruimtes werden klaar gezet voor de Christmas Party hadden we een goed gesprek en ook deze vrouw wil graag uitstappen.
  • De dag voor Kerst komt er een vrouw langs die al gedeeltelijk ander werk heeft en graag helemaal wil stoppen met de prostitutie en over de mogelijkheden wil praten om nog een andere baan erbij of ergens fulltime aan het werk. Ze spreekt Russisch, Engels Roemeens, Nederlands en een beetje Oekraïens.
Ik wens jullie goede dagen,
een bijzonder 2015 en 
Gods zegen toe!


Giften kunnen naar: NL53 INGB 0004 1039 12 van STICHTING BLOOD-N-FIRE                     
Vrienden worden kan via: de site van Bright Fame U krijgt dan gratis een boek naar keuze van Maria Genova of Jane Lasonder.
        
Persoonlijke giften o.v.v. Frits op NL53 INGB 0004 1039 12 van STICHTING BLOOD-N-FIRE

Wil je op de hoogte blijven van ons werk, volg mij dan op:  

Jacqueline en Frits Rouvoet
Frits Rouvoet

Postbus 12274

1100 AG Amsterdam

+31 6 54985459 
                  +31 20 2602118                   


dinsdag 2 december 2014

Veel mannen schamen zich achteraf

"Hello, how are you?" Vroeg ze me vanuit haar kamertje. We stonden bij haar collega in het kamertje naast haar te kletsen over kerstcadeautjes voor haar neefje en nichtje. De deur naar het andere kamertje stond op een kier. Ik ging in die deuropening staan en we raakte gezellig aan de praat. Ze was achter in de twintig en liet een paar leuke foto's zien van haar zoontje.

In haar eigen land kon ze niet aan werk komen en nu had ze het maar geprobeerd in het westen. Maar in de twee jaar dat ze hier nu werkte was het eigenlijk alleen maar moeizaam gegaan. Ze kon nog wel wat geld naar huis sturen maar het was niet zo veel als dat ze zou willen. Haar familie die voor haar zoontje zorgde weet niet dat ze in Amsterdam achter het raam als prostituee werkt. Het contact met haar ouders is goed maar wanneer ze zullen horen wat ze doet zal ze hun dochter niet meer zijn. Ze denkt nog een half jaartje te moeten werken maar een plan voor daarna is er nog niet. Daar kwam nog bij dat ze veel pijn had in haar buik en een ontsteking die al acht dagen speelde in haar mond. Medicijnen hielpen tot aan dat moment nog niet. Ze vertelde ook dat ze dagelijks voor alles bad en geloofde dat God van haar hield. Toen ik op gegeven moment vroeg aan haar: "zullen we voor je bidden?" glunderde ze van oor tot oor. We baden voor haar zoontje, haar situatie, haar ouders, de pijn in haar buik en mond. We spraken Gods liefde over haar uit en dat Hij haar zag als Zijn geliefde dochter en niet als de prostituee. De tranen rolde over haar wangen en ze was zo dankbaar dat ze ons had aangesproken en dat we de tijd hadden genomen om naar haar te luisteren en samen te bidden. De week erop vertelde ze ons alweer glunderend dat de pijn en de ontsteking in haar mond direct die avond waren verdwenen.

We zien dat in de laatste weken de vrouwen steeds meer gestrest zijn, het opbrengen van de huur van hun kamertje en het betalen van hun appartementje is ontzettend moeilijk geworden. En het geld dat naar familie en of kinderen gaat is al heel weinig geworden. Als ze dan al wat hebben komt de belasting ook nog eens langs.

Klanten willen meer voor veel minder geld en er zijn sowieso al minder klanten. Wel hele hordes met kijkers die maar rondjes blijven lopen. We stonden laatst een halfuurtje te praten met een vrouw en zagen dezelfde kerel wel zes of zeven keer langslopen. Elk raam stilstaand en kijkend naar de vrouwe daarachter. Op de avonden is het een gekkenhuis van één grote stroom van voorbijgangers. De meiden worden gek van al die mensen die maar proberen om een foto van hun te maken. Toen ik een keer deed alsof ik een foto maakte van een man die stond te fotograferen werd hij zo kwaad en vroeg mij waarom ik zijn privacy niet respecteerde. Op mijn wedervraag waarom hij die van de vrouw dan niet respecteerde haalde hij zijn schouders op en zei: ze kiest hier toch zelf voor. Ik schaam mij er werkelijk voor als ik die kerels hoor praten wanneer ze een kamertje uitkomen. Ze moeten zich stoer houden voor hun vrienden of collega's maar ze spreken niet over een mens maar gewoon over een object. Het is echt zo komisch om te zien hoe volwassen kerels in een pak rondlopen dat een kunstpenis voorstelt. De vrouwen hebben dan echt helemaal geen begrip voor al die kerels. Velen haten de mannen en vertrouwen is al helemaal ver te zoeken.

Man covering his face with his hands
Laatst verscheen in ( klik op de link ) 
The Guardian van Julie Bindel een interessant artikel waarom mannen gebruik maken van een prostituee. ( We zijn bezig of we dit artikel mogen vertalen in het Nederlands )
Veel mannen schamen zich achteraf en voelen zich lamlendig.Jaren geleden zat een man huilend bij mij en vertelde dat dit nooit zijn bedoeling was geweest maar door de druk van de groep was hij uiteindelijk toch die avond bij een prostituee beland. Hij voelde zich zo schuldig naar zijn vrouw en kinderen. Afgelopen weekend vertelde een man mij ongeveer hetzelfde verhaal. Wat met de groep begon met een biertje drinken, dan toch de stap naar een peepshow eindigde bij een prostituee. Ook hij voelde zich schuldig en hij heeft het tot stomme verbazing die avond direct aan zijn vrouw verteld. Samen zijn ze er met hulp uit gekomen en zijn nog steeds gelukkig samen.

Lieve mensen, er is in dat kleine stukje Amsterdam zoveel pijn, teleurstelling, verdriet en frustratie en ieder doet zich anders voor dan dat hij of zij in werkelijkheid is. Zoals een vrouw die al jaren op de wallen werkt laatst zei; niets is wat het lijkt. Help ons te helpen en ondersteun ons door uw gebed en financiële ondersteuning.

December wordt een dure maand voor ons, deze week nog Sinterklaas en een dansavond, volgende week een DISC training van JIJ BENT UNIEK en dan natuurlijk kerst. Eerst op zondag een kersinstuif en in de week voor kerst geven we iedere vrouw een mok.

Uw gift maakt het mogelijk om naast die vrouw te staan die anders wil en besluit om uit te stappen en een nieuw leven op te bouwen.


Doe jij mee?

Giften kunnen naar: NL53 INGB 0004 1039 12 van STICHTING BLOOD-N-FIRE                       
Vrienden worden kan via: de site van Bright Fame U krijgt dan gratis een boek naar keuze van Maria Genova of Jane Lasonder.
        
Persoonlijke giften o.v.v. Frits op NL53 INGB 0004 1039 12 van STICHTING BLOOD-N-FIRE

Wil je op de hoogte blijven van ons werk, volg mij dan op:  

Jacqueline en Frits Rouvoet
Frits Rouvoet

Postbus 12274

1100 AG Amsterdam

+31 6 54985459 
                  +31 20 2602118