zaterdag 24 oktober 2015

Vandaag in het RD


Reformatorisch Dagblad


Ga naar www.refdag.nl 


Christelijke mannen, sta op in de strijd tegen prostitutie

Christelijke mannen, sta op in de strijd tegen prostitutie -  „Mijn verlangen is dat er een beweging van mannen ontstaat die een ander geluid laat horen op de wallen.” beeld ANP
„Mijn verlangen is dat er een beweging van mannen ontstaat die een ander geluid laat horen op de wallen.” beeld ANP
Er zijn dringend christelijke mannen nodig die bezoekers van rosse buurten aanspreken en hulp bieden, stelt Frits Rouvoet.
”Waar blijven de mannen?” zo vraagt dr. Vilan van de Loo zich af in RD 16-10. Ze wijst op het voorbeeld van de Middernacht­zending in de 19e eeuw. Christelijke mannen spraken op straat de klanten van prostituees aan. Ze boden deze mannen een gesprek en kameraadschap. En het werkte, want waar de christenmannen verschenen, liepen de inkomsten fors terug.
Prostitutie kan alleen terug­gedrongen worden als christenmannen massaal in actie komen, aldus Van de Loo. Ik ben het van harte met haar eens. Ik heb dezelfde vraag als zij. Waar zijn de mannen die het ideaal koesteren dat seksualiteit thuishoort in een liefdes­relatie? Leeft dit onder christelijke mannen en zijn zij bereid om hiervoor te strijden?

Samen met mijn vrouw spreek ik regelmatig prostituees. Het is ontluisterend om te horen hoe zij over mannen denken. Mannen kunnen alleen maar liegen en bedriegen voor hun eigen genot, vertelden twee jonge Oost-Europese meiden ons. Mannen hebben geen respect voor vrouwen, inclusief hun eigen vrouw. Ze denken niet met hun hersenen, maar met hun geslachtsdeel.
Als ik dan de stroom van mannen voorbij zie komen, lachend om en zich vermakend met alles wat ze achter de ramen zien, weet ik niet goed wat ik moet zeggen. Op zo’n moment schaam ik mij dat ik een man ben.

Eigen dochter

Daarom heb ik een oproep aan alle christelijke mannen. Mannen, sta op! Dit najaar hebben we elke week een actie in Amsterdam waarbij mannen met rode vlaggen rond de rosse buurt staan. Deze vlaggen symboliseren het bloed van Jezus dat Hij voor ons heeft gegeven. Vaak ontstaan er gesprekken met bezoekers van de rosse buurt. In sommige gevallen is er de mogelijkheid om samen te bidden.
Mijn verlangen is dat er een beweging van mannen ontstaat die een ander geluid laten horen op de wallen. Het aantal klanten is vele malen groter dan het aantal prostituees. Laten we deze mannen een gesprek en kameraadschap bieden. Niet veroordelend, maar door oprecht naast hen te staan, geleid door de liefde van Jezus.
Laten we mannen bijvoorbeeld de vraag stellen hoe ze het zouden vinden als hun dochter of kleindochter achter zo’n raam zou staan. Zou hij zich dan ook staan te vergapen aan haar lichaam en mee staan te lachen met de groep? Zou hij ook foto’s van haar proberen te maken of afdingen op de prijs van haar verdiensten?
Zodat mannen door deze vragen gaan nadenken: Wat heeft mij op deze plaats gebracht? Dan kan er door het bloed van Jezus verandering komen.

Passiviteit

Mijn ervaring is dat het in kerken moeilijk is om hierover te praten. Prostitutiegebieden worden vooral gezien als iets waar je als mannen ver bij vandaan moet blijven. Onder christenmannen heerst een enorme passiviteit en terughoudendheid. Daarmee bevestigen we echter het beeld dat de media schetsen van de man: de man is overgeleverd aan zijn seksuele lusten. De waarheid dat Jezus mannen vrij kan maken, wordt hieraan ondergeschikt gemaakt.
Natuurlijk moet je als man voorzichtig zijn wanneer je een prostitutiegebied in gaat. Je moet als man nooit alleen gaan, maar altijd een vrouwelijke teamgenoot met je meenemen. Het is ook belangrijk om dicht bij God te leven. Als je van Hem verwijderd bent, worden seksuele verleidingen en lust moeilijker te weerstaan.
Het gaat erom dat mannen gaan opstaan als geestelijke vaders. Leviticus 19:29 spreekt hierover: „U mag uw dochter niet schenden door haar hoererij te laten bedrijven, zodat het land geen hoererij bedrijft en het land niet met schandelijk gedrag vervuld wordt.” We kunnen de regering veel verwijten op het gebied van prostitutie, maar volgens dit Bijbel­gedeelte zijn we als vaders verantwoordelijk voor wat er in ons land heerst. Het wordt tijd dat de christelijke vaders opstaan.

Ketenen verbreken

Het blijkt dat christelijke vrouwen hun mannen vaak tegenhouden om dit werk te gaan doen. Het kan zijn dat de vrouw aanvoelt dat er iets niet goed zit op het gebied van huwelijk en seksualiteit. Het is belangrijk om daar samen over te praten. Als mannen worstelen met pornografie, lust en verleidingen op seksueel gebied, dan moet daaraan gewerkt worden. Ketenen moeten worden verbroken door de kracht van Christus.
Ook de kerk kan een belangrijke rol spelen. Allereerst door open te zijn over het thema seksualiteit. Maar ook door de mogelijkheden van de man weer te gaan zien in de strijd tegen seksuele onreinheid in ons land. Door te geloven dat mannen kunnen leven in overwinning op dit gebied. Vanuit mijn eigen ervaring kan ik zeggen dat de Heilige Geest het mogelijk maakt om vrouwen die werken in de prostitutie te kunnen zien door de ogen van Jezus. Dat heeft in de eerste plaats te maken met innerlijke schoonheid.
Mannen die iets willen betekenen in het prostitutiegebied hebben ook pastorale begeleiding nodig. Niet iedere man is geestelijk klaar voor dit werk. En ik vind het zelf ook prettig als mij vragen worden gesteld als: „Wat doet het met jou om daar rond te lopen?” Het is goed om elkaar kritisch te bevragen zonder elkaar te wantrouwen.
Niet iedere man heeft de gaven en mogelijkheden om dit werk te gaan doen. Maar ik geloof dat God veel meer mannen hiervoor roept dan de weinigen die er nu actief zijn. Daarom: mannen, sta op!
De auteur geeft samen met zijn vrouw leiding aan Bright Fame Nederland, een organisatie die onder andere hulp biedt aan prostituees (fritsrouvoet.nl).

Serie Mannen en prostitutie
Mijn hartelijke dank aan het Reformatorisch Dagblad

zondag 18 oktober 2015

Mannen denken niet met hun hersenen maar met hun geslachtsdeel

Dag in dag uit in de etalage staan is zo troosteloos
Twee jonge Oost Europese meiden van net in de twintig die in de nacht samen daar achter hun raam staan. Meestal wisselen we een paar woorden bij de deur maar nu mochten we even naar binnen en hadden we een bijzonder open gesprek. Hun mening over mannen was ontluisterend.
Mannen kunnen alleen maar liegen en bedriegen voor hun eigen genot. Ze hebben geen respect voor vrouwen inclusief hun eigen vrouw. Mannen denken niet met hun hersenen maar met hun geslachtsdeel en seks is het enige waar ze aan kunnen denken.

En als ik dan naar buiten kijk en die stroom van mannen voorbij zie komen, lachend en zich vermakend om alles wat ze achter de ramen zien weet ik niet zo goed wat ik moet zeggen. De realiteit daar buiten en voor dat raam geeft  hun gelijk op dat moment. Ik denk dat we wel meer dan een half uur met elkaar gesproken hebben en ik schaamde me op dat moment dat ik een man was.
Hun droom van trouwen en een gezin is echt kapot geslagen door elke man die van hun diensten gebruik maakt of daar lachend voor hun raam staat.

Ik vraag mij af wat er in zo'n man om zou gaan wanneer het zijn dochter 
of kleindochter zou betreffen die daar eenzaam en dapper in haar lingerie 
achter dat raam zou staan. Zou hij zich dan ook staan te vergapen aan 
haar lichaam en mee staan te lachen met de groep waarmee hij is?

Zou hij ook foto's van haar trachten te maken 
of afdingen op de prijs van haar verdiensten?

Jouw dochter in de etalage
Of zou hij naar binnen lopen en vragen of ze zich aan wil kleden en met hem mee zou gaan omdat dit toch geen leven voor haar was. Meestal krijg ik de reactie te horen van mijn dochter zou nooit prostituee willen zijn, achter een raam terecht komen of ergens in de één of andere club willen werken. Geen enkel meisje heeft er ooit van gedroomd om prostituee te worden en geen enkele beroepskeuzetest gaf de uitslag "prostituee". Niet één ouder gaat er vanuit dat zijn of haar dochter achter een raam gaat werken met een stroom van kerels die daar langs loopt of ze een stuk vlees in de supermarkt aan het uitzoeken zijn.


MANNEN STA OP!

Gedurende September, Oktober en November 2015 
zal er elke vrijdagavond een actie gehouden worden. 
Het doel is om deze avonden met christen-mannen rondom de redlight 
te staan met grote rode vlaggen. Tegelijkertijd lopen er teams (man en vrouw)
over de Red Light District van Amsterdam als statement, 
zowel in de natuurlijke- als de geestelijke wereld, tegen prostitutie.Ga door de poorten, ga erdoorheen,
maak de weg vrij voor het volk.
Ruim baan! 
Effen de weg en verwijder de stenen,
steek het vaandel op voor de volken.

Jesaja 61:10WAAROM MANNEN?

Waar mannen de pijn hebben gebracht kunnen mannen ook de genezing brengen” 
- Anthon v/d Laak
Nederlandse mannen hebben een schuld naar deze vrouwen” 
– Peter Vlug sr.
“Deze vrouwen hebben het recht om andere mannen te ontmoeten” 
– Frits Rouvoet

Ik doe een dringend beroep op al die christenmannen kom op voor al die meiden daar achter die ramen en in de clubs of waar dan ook. Sta geestelijk op de bres en wees een geestelijk vader wanneer het jouw eigen dochter niet betreft. Lev. 19 vers 29 zegt; "Ontheilig uw dochter niet door haar te laten prostitueren, anders zal het land worden vervuld met schanddaden".

Geraakt door het bovenstaande verhaal? Neem dan contact met mij op hoe jij mee kunt doen.

Wij geven niet op en ik hoop u ook niet!

Algemene giften kunnen naar: 
NL53 INGB 0004 1039 12 
van 
STICHTING BLOOD-N-FIRE 
                  
Vrienden worden kan via: de site van Bright Fame 
U krijgt dan gratis een boek naar keuze van Maria Genova of Jane Lasonder.
        
Giften ter ondersteuning van mijn werk kunnen overgemaakt worden 
onder vermelding van mensenhandel op 
NL53 INGB 0004 1039 12 van STICHTING BLOOD-N-FIRE

Foto: Jane Lasonder
Jacqueline en Frits Rouvoet
Postbus 12274
1100 AG Amsterdam

+31 6 54985459 
                  +31 20 2602118                   
zondag 4 oktober 2015

God ontmoeten midden in de redlight

Alleen in de nacht voor het raam.
Een paar weken terug was ik samen met mijn dochter Petra Rouvoet 's avonds op straat. Na al een aantal leuke gesprekken en nieuwe kennismakingen kwamen we voorbij een raam waarvan de deur direct openging toen de vrouw Petra zag. Ik kende haar van gezicht maar had nog nooit echt met haar gesproken. De deur werd achter ons dicht gedaan en de gordijntjes gingen direct dicht. Er volgde een leuk gesprek en ze vertelde enthousiast over haar vader, moeder en dochter. En op haar telefoon liet ze de bijbehorende foto's zien. Bijzonder als een vrouw die meestal anoniem wil blijven zo een inkijkje geeft in haar privéleven. Tijdens één van de voorgaande dagen was ze heel actief geweest in de tuin van haar vader die dat zelf niet meer kon. Na een groot gedeelte van de dag op haar knieën te hebben gezeten om het onkruid tussen de tegels vandaan te halen had ze goed last van haar rug gehad. Niet leuk maar ze had het graag voor haar vader over. De tuin was zijn trots en zij onderhield dat graag voor hem.

Ik  ervoer dat Gods liefde mij optilde.
Onderwijl zij dit vertelde kwam een beeld bij mij op hoe zij op de grond geknield naast mensen zat en hen verzorgde en hielp om weer op te staan. Ik deelde dat met haar en ze was er ontzettend door geraakt. Ze wilde graag andere mensen helpen maar dat was moeilijk als je zelf nog in moeilijke omstandigheden verkeerde. Ik vroeg of we voor haar mochten bidden en dat wilde ze graag. Om de beurt baden Petra en ik voor haar en ze werd bijzonder geraakt door Gods liefde. Toen ze weer een beetje geland was, had ze er geen woorden voor hoe bijzonder, mooi, speciaal en geweldig de ontmoeting met God was geweest. Ze had ervaren hoe Hij haar had opgetild en hoe dichtbij Hij was. "Ik bid vaak tot God of Hij mij wil helpen" vertelde ze. En ik wil ook heel graag anderen helpen


We spraken een korte tijd dat God er niet alleen was om haar te helpen wanneer dat nodig was maar dat Hij deel van haar leven wilde zijn en dat Hij met haar wilde spreken van hart tot hart. Nogmaals mochten we voor haar bidden. Ze was onderhand gaan zitten op haar kruk en ik bad over haar uit dat ze even heerlijk bij God op schoot kon zitten, dichtbij Zijn hart. Direct viel ze tegen Petra aan met haar hoofd op Petra's hart. Heel rustig lag ze zo tot wel vijf minuten na ons gebed. Toen ze haar ogen opende, vertelde ze dat God in een aantal nare gebeurtenissen van vroeger aan haar verschenen was en dat ze Zijn genezing heel diep ervaren had. Ook was God heel duidelijk naar haar geweest dat ze niet bang behoefde te zijn om uit te stappen. Die avond had ze geen klanten meer gehad en was nog even bij een collegaatje langs geweest die haar vroeg waarom ze zo straalde.

God ontmoeten midden in de redlight.
Of ze een leuke kerel ontmoet had en verliefd was. Ook haar moeder zag een verandering ze was zo zacht geworden en had zo'n lieve uitstraling. De volgende dag was ze even bij ons op het kantoor en hoorden we nog wat meer over haar omstandigheden en leven. Ook vertelde ze dat ze nog een contract had wat nog afbetaald moest worden en ik berekende dat dat ongeveer een € 750,00 moest zijn. Die avond vroeg ik aan een aanwezige groep mannen of zij niet in hun achterban konden vragen om met elkaar dit geld bij elkaar te brengen. Tot mijn verbazing werd ik de volgende ochtend vroeg al gebeld door een vrouw van één van deze mannen. Ze had € 720,00 liggen en wilde dat graag aan deze vrouw geven om haar hiermee te helpen om met de prostitutie te kunnen stoppen.

Drommen mensen die zich aan de vrouwen vergapen.
Twee dagen later was ze weer bij ons op kantoor voor een ontmoeting met één van onze maatschappelijk werksters. Toen ze na afloop bij het station was aangekomen om weer op de trein naar haar woonplaats te stappen gebeurde er iets in haar hoofd vertelde ze ons later. Ze werd door iets wat sterker was dan haarzelf naar de redlight getrokken en stond diezelfde avond weer achter het raam. Wel heeft ze direct contact met ons opgenomen over wat ze gedaan had. En uiteraard zijn we even bij haar langs gegaan. Ze vertelde over de strijd die in haar was; "blijf, ga, zit en werk". Verstandelijk wist ze wel dat ze het niet wilde maar dat sterkere in haar had haar in zijn macht en hield haar daar. Ze kon daar geen weerstand aan bieden. Op een gegeven moment zei ik tegen haar dat ik nog één vraag had en dat we dan zouden gaan. Mijn vraag was; waarom heb je ons gebeld? Dacht je nou echt dat we hier heen zouden komen en samen met jou zouden bidden voor een goede avond met veel klanten? Nou dat had ze niet verwacht. Ze zat nog wel met het feit dat ze nu haar kamer nog moest betalen plus nog wat dingetjes er omheen. Natuurlijk zeiden we dat geld geen probleem kon zijn en dat er bedrag voor haar was binnengekomen. Ze wilde eerst niet dat wij voor haar gingen betalen maar toen kon ik haar eraan herinneren dat God tegen haar had gezegd dat ze niet bang behoefde te zijn  om uit te stappen en dat Hij al voor haar had gezorgd. Op dit moment gaat het heel goed met haar. Haar laatste schuld is betaald, ze zit in een fijne gemeente en heeft misschien zelfs binnenkort een normale baan.

Ook de afgelopen week op straat had ik veel bijzondere gesprekken en ik zie samen met u en jou uit naar wat God gaat doen. U kunt daar deel van zijn door mee te bidden en ons te steunen met een gift zodat we ook die ander kunnen helpen.

Wij geven niet op en ik hoop u ook niet!

Algemene giften kunnen naar: 
NL53 INGB 0004 1039 12 van STICHTING BLOOD-N-FIRE 
                  
Vrienden worden kan via: de site van Bright Fame 
U krijgt dan gratis een boek naar keuze van Maria Genova of Jane Lasonder.
        
Giften ter ondersteuning van mijn werk kunnen overgemaakt worden 
onder vermelding van mensenhandel op 
NL53 INGB 0004 1039 12 van STICHTING BLOOD-N-FIRE

Foto: Jane Lasonder
Jacqueline en Frits Rouvoet
Postbus 12274
1100 AG Amsterdam

+31 6 54985459 
                  +31 20 2602118                   


maandag 7 september 2015

De prijs voor de vrijheid van een vrouw

De prijs voor de vrijheid van een vrouw

Vrouwen die de mensenhandel willen ontvluchten, vertellen het ons;

‘Uitstappen uit de prostitutie is één, maar waar moet ik vervolgens naar toe? Normaal werken in Nederland is vrijwel onmogelijk en terug gaan naar mijn land van herkomst is een lastige optie omdat ik waarschijnlijk direct opnieuw verhandeld word als men mij herkent in de plaats waar ik vandaan kom. Daar ben ik immers verhandeld door bekenden, of zelfs door mijn familie’.

Wij geloven dat vrouwen die uitstappen op lange termijn het best tot hun recht kunnen komen in hun land van herkomst. Daarom werken wij aan de opzet van een terugkeerketen vanaf het moment van uitstappen tot het moment van een hernieuwde, gezonde en veilige integratie in het land waar deze vrouwen vandaan komen. Omdat er zoveel vrouwen uit Roemenië in Nederland ‘achter de ramen zitten’ ligt onze eerste focus daar zonder de anderen te vergeten.

Na een uitgebreide periode van voorbereiding in Nederland en Roemenië zijn wij vanaf augustus dit jaar in de gelegenheid om vrouwen die de moed hebben hun handelaars te ontvluchten, een eerste opvang en begeleiding te geven op een veilige locatie in Nederland. Daar bereiden wij hen in 3 maanden intensief voor op vervolgopvang op een veilige locatie in Roemenië. Hiervoor werken wij samen met een aantal Christelijke organisaties in Roemenië. De vrouwen worden door ons zelf naar Roemenië begeleid en overgedragen aan de desbetreffende organisatie. In de andere landen werken wij aan dat belangrijke netwerk.

In Roemenië worden de vrouwen begeleid bij de verwerking van de opgelopen trauma’s en worden voorbereid op een hernieuwde integratie in de Roemeense samenleving. Dit betekent begeleiding bij het vinden van woonruimte en een studie of baan.

Cluj-Napoca in Transsylvanië

De kosten voor een eerste jaar opvang en begeleiding in Nederland en Roemenië, inclusief de reis naar Roemenië bedragen zo’n  € 4.000,00.

Wij vragen u of u mee wilt werken met uw kerk of gemeente, bedrijf of vereniging aan deze investering in de vrijheid van een vrouw. Mocht u hiertoe bereid zijn dan kunt u uw donatie overmaken op:  

NL53 INGB 0004 1039 12 tnv  Stichting Blood-n-Fire   ovv terugkeerproject
St. Blood-n-Fire is een ANBI erkende stichting
Voor meer informatie 
bel of mail mij op  
+31 6 54985459 

Frits Rouvoet

dinsdag 1 september 2015

Hernieuwde ontmoeting

Op 2 september 2011 schreef ik dit onderstaand verhaal.

Gisteren schreef ik over een Hongaarse vrouw die door medische klachten diep in de schulden was geraakt. Vandaag kwamen we net op tijd bij haar raam, een prostitutie team van de gemeente Amsterdam was net bij haar binnen en ook de raameigenaar was daarbij. Ze bleek niet te mogen werken omdat ze o.a. geen eigen bedrijfje had. Men vertelde haar dat ze op korte termijn weg moest zijn achter het raam vandaan. Verder ondernamen ze geen stappen vanwege haar moeilijke situatie en ze kon altijd komen voor hulp. De raameigenaar gooide haar er direct uit, ook hij is fout omdat hij niet gecontroleerd had of ze wel ingeschreven stond bij de KvK. Toen ze naar buiten kwam en ons zag was haar eerste gedachte ik ben gered.


Foto: Ruben Timman
Ze ging met ons mee en daar hoorde wij haar hele verhaal. Ze blijkt door haar man te zijn verkocht en eerst in Wenen te hebben gewerkt, daar is ze los gekomen van haar pooier en naar Amsterdam gekomen om hier te proberen in de prostitutie haar kinderen terug te kunnen verdienen.

Toen ze mij deze week voor het eerst zag schrok ze enorm, ze was heel moe en down en dacht dat ze hallucineerde omdat ik ontzettend veel op haar vader leek die een 8 jaar geleden overleden was. Ze voelde zich ontzettend vies en bedacht dat haar vader wel ontzettend kwaad zou zijn en haar zou afwijzen wanneer hij wist dat zij hier werkte. In die dagen zag zij mij meerdere malen.Ook zij viel mij op en ik baalde stevig dat ik niet met haar kon praten vanwege de taal.

Die donderdag was er iemand met mij mee ivm een andere Hongaarse dame die vertaalde en zijn we dus even de wallen opgegaan om ook dit meisje te ontmoeten. Zoals jullie gisteren hebben kunnen lezen was dit een emotionele ontmoeting. Na ons bezoek is ze naar huis gegaan een stuk lichter als dat ze gekomen was, dit gevoel was de hele nacht bij haar ondanks dat ze weinig sliep en veel moest huilen. Nadat ze vandaag begonnen was met werken had ze één klant gehad die alleen maar naar haar  keek en telkens nee mompelde. Na een 10 minuten legde hij geld neer, draaide zich om en liep weg zonder haar te hebben aangeraakt. Vlak daarna kreeg ze te horen dat ze niet meer mocht werken en ging ze met ons mee.Op kantoor vertelde ze ons dat ze zichzelf zo haatte om wat ze deed en dat ze voordat ze ons ontmoette van plan was om een eind aan haar leven te maken. Ze durfde zelfs niet in de spiegel te kijken wat ons samen uiteindelijk wel lukte. Het was een afwisseling van huilbuien en vreugde. Ze wil niet meer terug achter het raam waar dan ook, haar lingerie wil ze verbranden en zonder dat we nu al weten hoe verder is er langzaam aan geloof aan het groeien dat er een ander leven mogelijk is. Eerste doel haar te zien verenigen met haar kinderen. Hoe het financieel moet weten we niet maar één ding is zeker wij zullen het niet laten gebeuren dat zo'n fantastisch mens weer terug zou moeten.

Heel mooi was toen ik haar zei dat haar vader waar ze een goede relatie mee had gehad haar nooit zou afwijzen maar haar wel direct mee zou nemen. Dat hij ook trots op zijn dochter kon zijn die in zeer moeilijke omstandigheden een goede moeder wilde zijn ondanks dat haar situatie zo ongelofelijk moeilijk was. We zagen aan haar dat ze dit pakte.

Op het eind vroeg ze of ze mij Apa mocht noemen wat vader betekend in het Hongaars.
Uiteraard ben ik daar best wel een beetje vereerd over.

In de tussenliggende jaren heb ik haar maar af en toe gezien. Ze kreeg een relatie waardoor ze uit de prostitutie kon komen. Ze kon ingeschreven worden op dat adres en na enige tijd een uitkering gehad te hebben had ze een baan gevonden. Haar relatie is gestopt, woont op zichzelf en stapje voor stapje herpakt ze haar leven. Verleden week toen ik onderweg naar het kantoor was kwam ik haar weer tegen. We hebben lang met elkaar gesproken en ze vroeg hulp want ondanks dat in het natuurlijke alles enigszins op de rit zit gaat het geestelijk allemaal niet zo lekker. Slapen doet ze nauwelijks want elke nacht komen dezelfde nachtmerries terug en ze is dan ook al bang om naar bed te gaan.

Leven wil ze niet meer en en ze ziet dan ook geen toekomst voor haar zelf.

Ze vond het fijn om samen te bidden en vertelde dat ze elke nacht naar een foto keek dat ze had gemaakt van een schilderij dat bij ons op het kantoor hangt. Uiteindelijk hebben we samen gevraagd of Jezus in haar omstandigheden wil komen en heeft ze haar leven aan Jezus gegeven.

Wij geven niet op en ik hoop u ook niet!

U kunt ons en daarmee de vrouwen steunen met 
een financiële bijdrage en uw gebed om die ene te helpen om 
haar droom werkelijkheid te laten worden.

Algemene giften kunnen naar: NL53 INGB 0004 1039 12 van STICHTING BLOOD-N-FIRE                   
Vrienden worden kan via: de site van Bright Fame 
U krijgt dan gratis een boek naar keuze van Maria Genova of Jane Lasonder.
        
Giften ter ondersteuning van mijn werk kunnen overgemaakt worden 
onder vermelding van mensenhandel op 
NL53 INGB 0004 1039 12 van STICHTING BLOOD-N-FIRE

Foto: Jane Lasonder

Jacqueline en Frits Rouvoet
Postbus 12274
1100 AG Amsterdam

+31 6 54985459 
                  +31 20 2602118